Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κοινωνική δράση
«Στηρίζουμε τα όνειρα των νέων»

Περιγραφή Διαδικασίας

Η Ένωση Επτανησίων Ελλάδας (εφεξής η ΕΕΕ) προσφέρει στους συμμετέχοντες της κοινωνικής δράσης «Στηρίζουμε τα όνειρα των νέων», το δικαίωμα της επιλογής του δώρου που επιθυμούν, ποσού αξίας ίσου με το 30% από τις πωλήσεις των έργων τέχνης που αναρτούνται στην ιστοσελίδα της www.enosieptanision.gr (καθώς επίσης και των αντιγράφων σε περίπτωση που ζητηθούν) με τίτλο «Περιδιαβαίνοντας τα Επτάνησα», προσφοράς του καλλιτέχνη Μανώλη Ι.Βαλυράκη.

Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην αίτηση που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ (link) από την Κυριακή τις 03/01/2021 και ώρα 24:00 έως και τις 31/12/2021 και ώρα 24:00.

Β. Συμμετοχή – Διάρκεια - Ανάδειξη

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη κοινωνική δράση έχουν νέοι ελληνικής υπηκοότητας και ηλικίας από 18 έως 25 ετών.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στην αίτηση που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΕ www.enosieptanision.gr (link: https://www.enosieptanision.gr/el/koinoniki-drasi/stirizoume-oneira-neon-2020-2021/stirizoume-ta-oneira-ton-neon).

3. Η ΕΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των στοιχείων των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής, που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 03/01/2021 μέσω ανοικτής τηλεσυνάντησης των μελών του Δ.Σ.

5. Η ώρα και ο τρόπος της κλήρωσης θα ανακοινωθεί με σχετική ανακοίνωση της ΕΕΕ στην ιστοσελίδα της www.enosieptanision.gr. έως και τις 31/12/2021.

Γ. Δώρο – Αξία δώρου

1. Ο νέος ή η νέα που θα κληρωθεί κερδίζει δώρο αξίας ύψους έως και του 30% από την πώληση των έργων τέχνης, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.enosieptanision.gr (καθώς επίσης και των αντιγράφων σε περίπτωση που ζητηθούν) με τίτλο «Περιδιαβαίνοντας τα Επτάνησα», προσφοράς του καλλιτέχνη Μανώλη Ι.Βαλυράκη, σύμφωνα με την επιθυμία που έχει περιγράψει στην αίτησή του (link: https://www.enosieptanision.gr/el/koinoniki-drasi/stirizoume-oneira-neon-2020-2021/stirizoume-ta-oneira-ton-neon)

2. Το δώρο του νέου ή τη νέας που κληρώθηκε σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό.

3. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.

4. Η ΕΕΕ δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τo δώρο της κλήρωσης, μετά την παράδοση στον νέο ή τη νέα που κληρώθηκε, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

5. Η ΕΕΕ δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το δώρο της κλήρωσης και την ποιότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό πέραν από την παράδοσή του στον νέο ή τη νέα που κληρώθηκε, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δ. Τρόπος Ανάδειξης Κλήρωσης

Η κλήρωση θα λάβει χώρα σε ανοικτή τηλεσυνάντηση των μελών του Δ.Σ. που που θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Μετά το πέρας της κλήρωσης, η ΕΕΕ θα επικοινωνήσει με τον νέο ή τη νέα που έχει κληρωθεί και τις λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση του δώρου.

Ε. Ανακοίνωση ανάδειξης νικητή

Η ΕΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των στοιχείων των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η ΕΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νέου ή της νέας που έχει κληρωθεί, στην ιστοσελίδα της www.enosieptanision.gr καθώς και τα κοινωνικά της δίκτυα facebook, twitter, pinterest, Linkedin.

ΣΤ. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία της κλήρωσης οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή τρίτος έχει τη δυνατότητα να καλεί στο τηλέφωνο: 210-6017441 & 6946259240, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 18:00 – 21:00.

Ζ. Προσωπικά Δεδομένα

Η ΕΕΕ ενημερώνει ότι είτε τα μέλη του Δ.Σ. είτε τρίτα άτομα τα οποία θα ενεργούν κατ΄εντολή του, για την επεξεργασία, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην διαδικασία της κλήρωσης, τα οποία θα συλλέξουν από τις αιτήσεις που θα έχουν συμπληρωθεί και αποσταλεί στην ΕΕΕ, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νέου ή της νέας που θα κληρωθεί και μόνο για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση δώρου προς αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και του νέου ή της νέας που έχει αποδοθεί το δώρο, θα καταστρέφονται, εκτός αν επιτρέπεται η επιβάλλεται διαφορετικά από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα έχουν συλλεγεί, δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ΕΕΕ, ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία της κλήρωσης και την ανάδειξη του νέου ή της νέας που θα κληρωθεί και στην απόδοση του δώρου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Στην περίπτωση όπου συμμετέχοντας γνωστοποιεί σε τρίτους προσωπικά του δεδομένα, η ΕΕΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

Η. Ανάκληση της κλήρωσης – Τροποποίηση Όρων

Η ΕΕΕ δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και την ημερομηνία της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η ΕΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει την κλήρωση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΕ θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση της κλήρωσης εκτός από την ιστοσελίδα της www.enosieptanision.gr και τα κοινωνικά της δίκτυα, και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Θ. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την κλήρωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Ι. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων